Meerbegaafde leerlingen

Meer- en hoogbegaafdheid

Er zijn leerlingen die grotere leerstappen maken. Die leerlingen bieden we in de groep ‘verrijking’ aan. Hiermee worden zij meer uitgedaagd en aangesproken op hun eigen ontwikkelingsniveau. Daarnaast hebben we een aparte ‘verrijkingsklas’, de PLUSKLAS. Deze klas is bedoeld voor die kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben dan in de groep aangeboden kan worden. De kinderen krijgen hier extra en uitdagende leerstof aangeboden door juf Nathalie en juf Romy, onze gespecialiseerde coördinatoren begaafdheid.

Een (hoog)begaafd kind heeft uitdagend werk nodig, op een top-down manier aangeboden en met de benodigde instructies. In plaats van extra werk moet het ánder werk krijgen dat verbredend, verrijkend en verdiepend is. Wij gebruiken hiervoor de Pittige Plustorens. (Hoog)begaafde kinderen hebben ‘peers’ nodig: kinderen met eenzelfde denkwijze, waar ze mee kunnen sparren en zich normaal bij kunnen voelen. Dit is essentieel voor het opbouwen van een goed zelfbeeld. Op onze school wordt gewerkt met een hoogbegaafdheidsprotocol.