Kanjerschool

Kanjermethode

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden maken wij gebruik van de Kanjermethode. Bij de Kanjermethode gaat het erom dat leerlingen in een veilige schoolomgeving kunnen leven, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat. Gedurende wekelijks lessen krijgen leerlingen inzicht en vaardigheden in sociaal competent gedrag en wordt er gewerkt aan zelfwaardering en waardering en respect voor anderen.

U moet dan denken aan thema’s als: jezelf voorstellen, iets aardigs zeggen, weten hoe je je voelt, zien hoe iemand anders zich voelt, luisteren en vertellen, samenwerken, vriendschap, vragen stellen, je mening vertellen, … maar niet altijd.

Bij alle kanjerlessen staan 5 hoofdregels steeds centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Je speelt niet de baas
  • Je lacht niet uit
  • Je gedraagt je niet zielig.

Deze basisregels worden gekoppeld aan figuren die in de lessen veel terug komen. Dit zijn de Kanjertijger, de Pestvogel die vaak de baas speelt, de Aapjes die anderen uitlachen en het bange Konijntje dat het moeilijk vindt iets tegen anderen te zeggen.

Deze regels komen op verschillende manieren steeds weer terug. De kinderen weten dat de regels niet alleen in de eigen klas gelden maar ook tijdens het buitenspelen, tijdens de gymles of tijdens het overblijven.

De regels zijn niet alleen bekend bij de kinderen maar ook bij de juffen en de overblijfkrachten. Sinds 2010 worden de Kanjerlessen in alle groepen gegeven. Ook volgt het team iedere 2 jaar scholing om de lessen goed vorm te blijven geven.

We blijven op een Kanjermanier met elkaar werken.