Aanmelden

Intakegesprek en rondleiding

Wanneer u informatie over onze school wilt, maakt u met de directie een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek komt u te weten hoe de school in elkaar steekt en op welke wijze onderwijs op onze school vorm krijgt. Natuurlijk krijgt u ook een rondleiding, zodat u meteen ziet hoe de theorie er op onze school in de praktijk uit ziet. In het gesprek kunt u uiteraard ook uw eigen vragen kwijt. Veel ouders bezoeken op deze manier verschillende basisscholen, waarna ze hun keuze definitief bepalen. Het is eventueel mogelijk dat uw kind een ochtend op onze school meedoet in de klas.

Inschrijving

Zodra u besloten heeft uw kind op onze school in te schrijven geeft u dat aan bij de directie van de school. Als uw kind op het moment van inschrijven al een andere basisschool bezoekt zullen wij contact opnemen met de huidige school van uw kind. Wij vragen daar de onderwijsgegevens van uw kind op. Bij de inschrijving zijn gegevens van een eventuele vorige school van uw kind belangrijk: zij bepalen in welk leerjaar wij uw kind kunnen plaatsen. De directie en intern begeleider bepalen vervolgens of uw kind kan worden aangenomen en in welke groep uw kind kan worden geplaatst. Pas als de directie (in overleg met de intern begeleider) heeft besloten dat uw kind op school kan worden geplaatst kan de inschrijving plaatshebben. Daarop vult u het inschrijfformulier in; op dit formulier vragen wij naar zowel de gegevens van het kind als die van beide ouders. Zodra het formulier is ingevuld, kunt u dit op school bij de administratie afgeven. Daar zorgt men ervoor dat de gegevens in het leerlingadministratiesysteem worden opgenomen.

De kinderen die 4 jaar worden en die staan ingeschreven mogen ongeveer 2 weken voor hun vierde verjaardag 1 of 2 keer komen oefenen. De eerste schooldag van uw kind is de dag na de vierde verjaardag. De kinderen die vier jaar zijn, zijn niet leerplichtig. Als u uw kind aanmeldt op onze school, verwachten wij wel dat uw kind naar school komt. Nog niet leerplichtig zijn, houdt niet in dat u uw kind vrijblijvend wel of niet naar school brengt. Het kan zijn dat u in het begin kiest voor halve dagen. U kunt in overleg met de leerkracht hier afspraken over maken.