Ouderraad en groepsouders

Ouderraad en groepsouders: Wie doet wat?

Bij veel activiteiten op school is hulp van de ouders nodig. Soms komt die vraag van een ouder uit de ouderraad, de andere keer van één van de groepsouders. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen de groepsouders en de ouderraad?

Ouderraad
De ouderraad is een groep waar iedere ouder lid van kan zijn, als hij of zij zich aanmeldt. De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar. De ouderraad helpt het team bij de organisatie van activiteiten voor de hele school. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, Carnaval, sportdag en projectweek. De ouderraad werft hiervoor ouders die kunnen helpen en zorgt er voor dat de hulpouders weten wat de bedoeling is.


Groepsouders
De groepsouders helpen de juffen bij het organiseren van een activiteit voor een bepaalde groep. Zij regelen bijvoorbeeld dat er ouders zijn die het vervoer bij een excursie kunnen verzorgen of ouders die groepjes willen begeleiden.