BVL

BrabantsVerkeersveiligheidsLabel

Via provincie en het rijk zijn er initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de verkeersveiligheid in het algemeen en die rond scholen in het bijzonder. In 2009 hebben we de doelstellingen voor een verkeersveilige school behaald. Dit beoordeelde een commissie van buitenstaanders en betekent dat we het BVL-vignet waardig zijn. Ieder jaar worden we hier opnieuw op getoetst.

Op de Montessorischool is er een verkeerswerkgroep bestaande uit leerkrachten en ouders. Zij organiseren activiteiten en regelen zaken op het gebied van verkeersveiligheid. Denk hierbij aan fietsvaardig van groep 8, het fietsverkeersexamen van groep 7 en het oversteekdiploma van de onderbouw. Maar ook gaan de leden van de verkeerswerkgroep naar de vergadering van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Brabant Verkeersveiligheids Label (BVL). Tevens houden zij het contact met de gemeente Oosterhout, de politie en de provincie Brabant. Voor vragen of opmerkingen kunt u bij de leerkrachten van de verkeerswerkgroep terecht. Dit zijn juf Kelly en juf Annemarie.