Buitenschoolse opvang

Sinds februari 2019 is de BSO (buitenschoolse opvang) in onze school. Dit is een ontwikkeling die wij zeer waardevol vinden. Het betekent dat de school open is van 7.00 uur tot 19.00 uur.

Als school zoeken we de samenwerking met de BSO op. Op deze manier ontwikkelen we een kindcentrum waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich in een fijne, warme en veilige plek met veel ruimte kunnen ontwikkelen.

Voor en na schooltijd komen de kinderen die gebruik maken van de BSO naar het ontmoetingsplein in onze school. Na schooltijd drinken de kinderen hier iets en nuttigen ze een gezonde snack om vandaar uit een keuze te maken uit talloze activiteiten en spel. In de gymzaal in het gebouw worden bewegingsactiviteiten aangeboden. Kinderen kunnen creatief bezig zijn op het ontmoetingsplein. In het gebouw is ook een keuken aanwezig waar samen met de kinderen gekookt en gebakken kan worden. En voor wie rustig een boek wil lezen is er een bibliotheek en een heerlijke leeshoek.

Wanneer u van de kinderopvang gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met SKO. Met SKO sluit u als ouder(s) ook een overeenkomst af waarin de afspraken met betrekking tot de opvang van uw kind worden vastgelegd. De kosten voor de opvang zijn inkomensafhankelijk. SKO kan u als ouder hierover nader informeren.

Voor informatie of documentatie waarmee u uw kind kunt inschrijven voor de Buitenschoolse opvang (BSO) of kinderdagverblijf (KDV)’t Beemdenrijk kunt u contact met SKO

– per telefoon 0162 – 450322

– per email: info@kinderopvangoosterhout.nl

– per post: SKO, postbus 4008; 4900 CA Oosterhout

Een informatiefolder van SKO is ook verkrijgbaar via de directie van de school.

SKO zal zo spoedig mogelijk de aanvragen behandelen en de kinderen plaatsen. Het kan echter voorkomen dat, ondanks de inspanningen van SKO en Delta-onderwijs, alle plaatsen bezet zijn. De kinderen worden dan op een wachtlijst geplaatst.

Ontmoetingsplein