Algemene informatie voorschool

Sinds 2005 is een Montessori-voorschool gestart. Wij bieden naast het basisonderwijs aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar, óók onderwijs aan kinderen vanaf 2,5 jaar. In de Montessori-voorschool is duidelijk een pedagogische visie aanwezig, namelijk die van dr. Maria Montessori. Zij heeft ontdekt dat kinderen zich als het ware zélf ontwikkelen, mits de omgeving speciaal op hen wordt afgestemd. Nu wordt deze omgeving de “voorbereide omgeving” genoemd. Uit alle observaties ontstond een pedagogisch beleidsplan; later uitgewerkt tot de Montessorimethode.

Het grote voordeel van de voorschool binnen onze school is dat we de kinderen op onze school al vanaf hun 2.5 jaar kunnen volgen in hun ontwikkeling. Hierdoor ontstaat een natuurlijke overgang naar het basisonderwijs.

Peuters kunnen op de voorschool starten wanneer zij 2,5 jaar oud zijn. De peuters komen twee dagdelen per week naar de voorschool. De VVE peuters komen vier dagdelen per week.

Openingstijden

De voorschool is vier ochtenden per week open, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. We starten om 8.30 uur en om 12.30 uur kunnen de peuters opgehaald worden. Als ouder(s) kunt u een voorkeur aangeven voor bepaalde dagdelen. De maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van de voorschool sluiten we af met een gezamenlijke lunch. Deze lunch brengen de leerlingen vanuit huis mee.

Groepsgrootte en leiding

Op de voorschool zijn er per dagdeel 8 kindplaatsen. Op maandag en woensdagochtend kan dit groeien naar 16 leerlingen. Er zijn dan namelijk 2 leidsters op de groep. De leiding is in handen van gecertificeerde montessoripeuterleidsters.

Voor een rondleiding en meer informatie over onze voorschool kunt u een afspraak maken met Ingrid Eversdijk, de directeur van de school.